cart.general.title

Điều Khoản và Điều Kiện Làm Thẻ Shucera Member

Điều khoản và điều kiện để trở thành Shucera’s Friends.

    1. Để làm thành viên của Shucera’s Friends

Bất kì KH nào mua bill đầu tiên đều được tích lũy điểm và có cơ hội trở thành thành viên của Shucera’s Friends Club. Điểm được tích lũy sẽ tính từ lần đầu tiên mua hàng theo thông tin mà khách hàng cung cấp (Họ và tên – Số điện thoại- Ngày/Tháng/Năm sinh). Mỗi số điện thoại chỉ được sở hữa một tài khoản thẻ, không cộng dồn nếu quý khách sở hữu nhiều hơn một tài khoản thẻ. Thẻ thành viên sẽ được gửi đến KH khi KH tích lũy đủ số điểm chuẩn ( 25 điểm cho thẻ thường trực, 120 điểm cho thẻ bạc, 200 điểm cho thẻ vàng). Thẻ thành viên chỉ được có giá trị khi được phát hành bởi Shu cosmetics VN.

Một khách hàng chỉ có thể mua 1 bộ trial set trong 1 năm.

    2. Tích lũy điểm

 • Tỷ lệ quy đổi: 1 điểm Shucera = 100,000 đồng.
 • Điểm được tích lũy dựa trên giá trị đơn hàng sau khi đã trừ đi giảm giá.
 • Các điểm kiếm được thông qua sự chi tiêu của thành viên hay thông qua hoạt động khác do công ty Shu cosmetics VN đề ra.
 • Bạn chỉ có thể đổi phần Thưởng và Phúc lợi cho đến mức của số dư điểm hiện tại của bạn.
 • Điểm không được chuyển nhượng và không thể đổi hoặc chuyển đổi thành tiền mặt.
 • Điểm chấm dứt hàng năm vào ngày kỷ niệm thẻ thành viên. Các thành viên phải bảo đảm rằng điểm được dùng trước khi hết hạn. Điểm sẽ được thông báo cho bạn thông qua email hay tin nhắn điện thoại hay cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc khách hàng của Shu cosmetics VN.

    3. Thời hạn và hết hạn

 • Điểm được tích lũy có giá trị đến 1 năm kể từ ngày phát hành thẻ thành viên và sẽ chấm dứt hàng năm vào ngày kỷ niệm thẻ thành viên. Khi hết hạn sử dụng, bất kỳ số điểm không sử dụng nào sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn.
 • Shu cosmetics VN có quyền đình chỉ hoặc loại trừ bạn khỏi tham gia hoặc tiếp tục tham gia vào chương trình nếu nghĩ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong việc sử dụng Thẻ, và Shu cosmetics VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động như vậy.
 • Shu cosmetics VN có quyền hủy hay tạm ngừng điểm( đối với việc hoàn lại) đối với các tài khoản đã quá hạn.

     4. Phần Thưởng

 • Mục giải thưởng sẽ giải thích các thủ tục và số điểm cần để bạn nhận quà tặng.
 • Trường hợp bạn đã tích lũy được số điểm yêu cầu, bạn có thể yêu cầu một phần thưởng bằng cách điền vào trong đơn đăng ký nhận thưởng của bạn.

     5. Điều kiện cho việc nhận thưởng

 • Tất cả những điểm thưởng có giá trị trong 12 tháng.
 • Tất cả phần thưởng đều tùy thuộc vào sự sẵn có và sự hạn chế của nhà cung cấp. Shu cosmetics VN không thể chịu trách nhiệm về tính sẵn có của phần thưởng.
 • Bất kỳ phần thưởng có thể được rút lại hoặc thay thế bằng một phần thưởng khác mà không cần thông báo.
 • Tất cả những phần thưởng đều được nhận tại cửa hàng Shu cosmetics VN hay được chuyển bằng phương tiện giao nhận đến khách hàng ngoại thành Hồ Chí Minh( không áp dụng ngoài lãnh thổ VN).
 • Nếu phần thưởng nhận được bị lỗi, vui lòng thông báo ngay cho Shu cosmetics VN trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận và cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh chứng minh hàng bị lỗi.
 • Một khi hoàn tất xong đơn hàng đăng ký nhận thưởng và gửi đi, đơn hàng không thể hủy và phần thưởng không được trả lại hay chuyển đổi bằng một phần thưởng khác.

     6. Tài khoản được gia hạn và chấm dứt

 • Thẻ thường trực được tự động gia hạn hàng năm tính từ ngày tham gia miễn là bạn tích lũy điểm tối thiểu là 25 điểm trong 1 năm. Nếu không tích lũy đủ thì thẻ thường trực sẽ chấm dứt và mất quyền gia hạn cho năm kế tiếp
 • Thẻ bạc sẽ tự động được trao cho thẻ Thường trực nếu tích lũy từ 120 điểm trở lên trong năm thành viên.
 • Thẻ bạc có giá trị trong năm thành viên mà bạn đạt tiêu chuẩn. Nếu hết năm thành viên mà bạn không đạt được điểm tích lũy tối thiểu là 120 điểm thì thẻ bạc của bạn sẽ bị chấm dứt và mất quyền gia hạn cho năm kế tiếp.
 • Thẻ vàng sẽ tự động được trao cho thẻ Thường trực nếu tích lũy từ 200 điểm trở lên trong năm thành viên.
 • Thẻ vàng có giá trị trong năm thành viên mà bạn đạt tiêu chuẩn. Nếu hết năm thành viên mà bạn không đạt được điểm tích lũy tối thiểu là 200 điểm thì thẻ vàng của bạn sẽ bị chấm dứt và mất quyền gia hạn cho năm kế tiếp.
 • Một Thành viên Thường trực có thể chấm dứt Tài khoản bằng văn bản. Khi chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn sẽ không còn đủ điều kiện nhận bất kỳ tài sản hoặc tham gia vào Shucera’s friends Club. Bất kỳ điểm nào giữ trong tài khoản tên của bạn sẽ bị mất.

     7. Khước từ

Shu cosmetics VN sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả các thông tin được xuất bản liên quan đến mục phần thưởng là chính xác.

     8. Bảo hành

Shu cosmetics VN không bảo đảm (cho dù là hàm ý hay ngụ ý) về Phần thưởng và Phúc lợi.

     9. Tổng quát

 • Shu cosmetics VN có thể vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình tạm ngưng hoặc chấm dứt Chương trình Thưởng Shucera’s Friends Club. Nếu Shu cosmetics VN chấm dứt Chương trình Điểm Thưởng Shucera’s Friends club, bạn sẽ có một tháng kể từ ngày thông báo chấm dứt để đổi điểm của bạn.
 • Bất kể hay bất cứ điều gì đi trái ngược với thông tin ở đây. Shu cosmetics VN sẽ có quyền tự quyết định và thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian mà không có sự tham khảo trước cho bạn, bao gồm các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ và chương trình. Nếu bất kỳ lúc nào bạn bị Shu cosmetics VN từ chối vì bất kỳ lý do nào, tất cả các Điểm giữ trong tên của bạn sẽ bị bỏ qua và bị mất hiệu lực ngay lập tức và Shu cosmetics VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động như vậy.
 • Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật VN.

  

 

0934860107